Kadencja 2018 - 2023

2020.03.31 - W sprawie ustalenia zasad wykonywania przez pracowników Urzędu Gminy Komorniki pracy zdalnej poza Urzędem Gminy Komorniki (Zarz. Nr 183/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości