Kadencja 2018 - 2023

2020.03.31 - W sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 (Zarz. Nr 182/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości