Kadencja 2018 - 2023

2020.03.31 - W sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2020 - 2026 (Zarz. Nr 181/2020).

Treśc zarządzenia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2020 - 2026.

Lista wiadomości