Kadencja 2018 - 2023

2020.03.31 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (Zarz. Nr 180/2020).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2020 - DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

BUDŻET 2020 - WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

 

Lista wiadomości