Kadencja 2018 - 2023

2020.03.16 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej: "Budowa boiska piłkarskiego wraz z budynkiem..."(Zarz. Nr 175/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości