Kadencja 2018 - 2023

2020.03.13 - W sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania zagrożeń związanych z wirusem SARS-CoV-2 na terenie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 174/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości