Kadencja 2018 - 2023

2020.02.26 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarz. Nr 170/2020).

Treść zarządzenia

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 170/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26.02.2020r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Lista wiadomości