Kadencja 2018 - 2023

2020.02.11 - W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Komendzie Straży Gminnej w Komornikach (Zarz. Nr 163/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości