Kadencja 2018 - 2023

2020.01.29 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej "Budowa boiska piłkarskiego wraz z budynkiem pomocniczym w Szreniawie" (Zarz. Nr 157/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości