Kadencja 2018 - 2023

2020.01.22 - W sprawie wprowadzenia jednolitych zasad pisania projektów uchwał Rady Gminy Komorniki (Zarz. Nr 156/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości