Kadencja 2018 - 2023

2020.01.20 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (Zarz. Nr 154/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości