Kadencja 2018 - 2023

2020.01.10 - W sprawie przedstawienia wyników konsultacji sołecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry...(Zarz. nr 153/2020)

W sprawie przedstawienia wyników konsultacji sołecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz zmiany granic administracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry oraz zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry w gminie Komorniki.

Załącznik - mapa

Lista wiadomości