Kadencja 2018 - 2023

2020.01.03 - W sprawie realizacji zadania polegajacego na zapewnieniu przez rodziców/prawnych opiekunów transportu i opieki nad uczniem niepełnosprawnym w czasie przewozu... (Zarz. Nr 151/202

Treść zarządzenia

Lista wiadomości