Kadencja 2018 - 2023

2019.12.30 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r (Zarz. Nr 149/2019).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2019 - WYDATKI - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Lista wiadomości