Kadencja 2018 - 2023

2019.12.10 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 142/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości