Kadencja 2018 - 2023

2019.12.10 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2019 w sprawie nabycia na własność działki położonej w Chomęcicach o nr ewid. 9/38 (Zarz. Nr 141/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości