Kadencja 2018 - 2023

2019.12.10 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do wydzierzawienia... (Zarz. Nr 139/2019).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 10.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Lista wiadomości