Kadencja 2018 - 2023

2019.12.03 - W sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu (Zarz. Nr 135/2019).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 135/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 03.12.2019 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego do najmu.

Lista wiadomości