Kadencja 2018 - 2023

2019.11.28 - W sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w Komornikach, obręb Komorniki, stanowiącej działki o nr ewid.: 549/36, 549/37, 549/38 (Zarz. Nr 132/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości