Kadencja 2018 - 2023

2019.11.27 - W sprawie ustanowienia służebności dojścia i dojazdu oraz przesyłu przyłącza energetycznego, przesyłu przyłącza kanalizacji deszczowej... (Zarz. Nr 131/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości