Kadencja 2018 - 2023

2019.10.31 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (Zarz. Nr 121/2019).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2019 - DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 121/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

BUDŻET 2019 - WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 121/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Lista wiadomości