Kadencja 2018 - 2023

2019.10.28 - W sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Komorniki na 2020 r.(Zarz. Nr 120/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości