Kadencja 2018 - 2023

2019.10.28 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 119/2019).

Treść zarządzenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki z dnia 28 października 2019 r.

Lista wiadomości