Kadencja 2018 - 2023

2019.10.25 - W sprawie ustanowienia odpłatnej i na czas okreslony, służebności dojścia i dojazdu oraz przesyłu przyłącza energetycznego... (Zarz. Nr 117/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości