Kadencja 2018 - 2023

2019.10.24 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 626 (Zarz. Nr 115/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości