Kadencja 2018 - 2023

2019.10.15 - W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 109/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości