Kadencja 2018 - 2023

2019.09.26 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Komornikach, stanowiącej działkę o nr ewid. 7718/1 (Zarz. Nr 104/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości