Kadencja 2018 - 2023

2019.09.23 - W sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach (Zarz. Nr 101/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości