Kadencja 2018 - 2023

2019.09.19 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Komornikach o nr ewid. 302/15 (Zarz. Nr 99/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości