Kadencja 2018 - 2023

2019.09.12 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2019 dotyczacego ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki przeznaczonych do dzierżawy (Zarz. Nr 96/2019).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 96/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 10.03.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lista wiadomości