Kadencja 2018 - 2023

2019.09.09 - W sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Komorniki Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach Pani Anecie Gierko upoważnienia do wydawania decyzji i podpisywania pism (Za

Treść zarządzenia

Lista wiadomości