Kadencja 2018 - 2023

2019.09.05 - W sprawie powołania składu Komisji przetargowej na dostawę samochodu specjalnego, średniego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Plewiskach (Zarz. Nr 92/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości