Kadencja 2018 - 2023

2019.08.21 - W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki nr 88/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej...(Zarz. Nr 89/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości