Kadencja 2018 - 2023

2019.08.20 - W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach (Zarz. Nr 86/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości