Kadencja 2018 - 2023

2019.08.14 - W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 84/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości