Kadencja 2018 - 2023

2019.08.07 - W sprawie powołania składu Komisji Konkursowej na potrzeby wyłonienia partnera projektu w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu... (Zarz. Nr 82/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości