Kadencja 2018 - 2023

2019.08.06 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (Zarz. Nr 81/2019).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2019 - DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

BUDŻET 2019 - WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Lista wiadomości