Kadencja 2018 - 2023

2019.07.08 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 415/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Komorniki (Nr 74/2019)

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

Lista wiadomości