Kadencja 2018 - 2023

2019.07.03 - W sprawie zmiany upoważnienia Zastępcy Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych (Nr 73/2019)

Treść zarządzenia

Lista wiadomości