Kadencja 2018 - 2023

2019.07.03 - W sprawie upoważnienia pracownika OPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń (Nr 72/2019)

Treść zarządzenia

Lista wiadomości