Kadencja 2018 - 2023

2019.07.01 - W sprawie upoważnienia Kierownika OPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego (Nr 71/2019)

Treść zarządzenia

Lista wiadomości