Kadencja 2018 - 2023

2019.06.27 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej "Utwardzenie terenu na działce nr ewid. 7718/2 w Komornikach-Budowa odcinka ul. Ognikowej i ul. Malwowej w Komornikach"(Zarz.nr 70

Treść zarządzenia

Lista wiadomości