Kadencja 2018 - 2023

2019.06.18 - W sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach pracownika OPS w Komornikach do prowadzenia postępowań... (Zarz. Nr 66/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości