Kadencja 2018 - 2023

2019.06.11 - W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach (Zarz. Nr 59/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości