Kadencja 2018 - 2023

2019.06.11 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Wirach, obręb Wiry, stanowiącej działki o nr ewid.: 730/10, 730/11, 730/12 (Zarz. Nr 57/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości