Kadencja 2018 - 2023

2019.05.31 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach (Zarz. Nr 55/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości