Kadencja 2018 - 2023

2019.05.31 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach (Zarz. Nr 54/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości