Kadencja 2018 - 2023

2019.05.30 - W sprawie zmiany zarz. nr 204/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń GOSiR w Komornikach (Zarz. Nr 52/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości