Kadencja 2018 - 2023

2019.05.28 - W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu... (Zarz. Nr 51/2019)

Treść zarządzenia

Lista wiadomości