Kadencja 2018 - 2023

2019.05.16 - W sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowych na stanowiska: dyrektora SP w Chomęcicach, dyretora SP nr 2 w Komornikach i dyrektora SP nr 2 w Plewiskach (Zarz. Nr 4

Treść zarządzenia

Lista wiadomości